Groot nieuws: Chiro Gaverke Beregoed heeft nieuwe volwassen begeleiders!

De 34-koppige leidingsploeg, Kurt Viaene (materiaal verantwoordelijke) en An Coucke (financiële verantwoordelijke) worden vanaf nu vergezeld door maar liefst 5 nieuwe VB’s: Inge Lagage, Nele Veys, Tom Wauters, Stijn Desmet en Lieve Vanhoutte!

Mochten jullie doorheen het jaar vragen of opmerkingen hebben, vragen we om indien mogelijk eerst contact op te nemen met de eigen leiding (voor contactinfo: zie bereboekje of website) of met de groepsleiding (Simon Loosveldt en Silke Rotsaert). Mochten jullie het nodig achten, kunnen de VB’s altijd gecontacteerd worden op vbs.chirogaverke@gmail.com.

Hopelijk zien we jullie allemaal zondag weer terug voor een nieuwe leuke namiddag!!