Geen chiro op 4 maart + Joyvalle flapjes

  • Op zondag 4 maart valt de chironamiddag weg door het kampverkenningsweekend.
  • De Joyvalle flapjeswedstrijd is weer van start gegaan! Verzamel er zoveel
  • mogelijk en geef ze af aan de leiding.